Cho hỏi mình đã nhấn nút tks sao vẫn ko đọc dx vậy ạ