Chương 9: Một ngày mới mẻ**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

PS: Sorry vì cái ảnh cuối như cái quần sịp =))