Nhận design, làm bìa (nghiệp dư) cho các đồng đạo.

Bạn nào có nhu cầu làm bìa thì cứ comment vào topic này với cấu trúc như sau:
Show hàng những truyện, fanfiction và fiction mình đã mần: