Nghe danh Lam Tịch cùng Kép Mô Lạp Dạng đã lâu nhưng vẫn chưa có điều kiện đọc (khi ấy truyện chưa được edit). Tình cờ đi ngang và cũng nhờ bài cảm nhận của ấy mà mình đã tìm đọc và thực sự không hối...