bộ này chưa hoàn hả ad? Khi nào mới có chương mới vậy?:khongvui: