đọc bài của Vũ xong, trong đầu chỉ hiện lên 1 chữ "rầu", ko biết khi nào mới dịch được trình độ cỡ đó :chet: