Vũ Ca yêu Minh Khê hơn mười mấy năm, tình yêu đã ngấm vào cả xương tủy rồi.

Minh Khê cũng đáng trách khi những việc như vậy với Vũ Ca, nhưng Minh Khê từ trước nay là phụ nữ đậm chất truyền thống...