Nút thanks nên chỉnh bự hơn cho mọi người dễ nhìn. Xài di động giao diện nhỏ k thấy nút thanks đâu hết trơn