Tìm :

Tìm : Tìm mất 1.00 giây.

  1. Đánh dấu: Cơ bản ý là : "Lần này đi theo không có ai khác...

    Cơ bản ý là : "Lần này đi theo không có ai khác ngoài thái giám"
  2. Đánh dấu: Đại khái nếu bối cảnh 2 bạn đang dê nhau là ở 1...

    Đại khái nếu bối cảnh 2 bạn đang dê nhau là ở 1 nơi xa lạ thì câu này dịch là "Đừng nghịch ngợm, đây không phải là chỗ của riêng chúng ta."
Kết quả 1 đến 2 của 2