có yêu mới có hận.. cho nên càng yêu thì càng hận..
bỏ đi vì bị tổn thương, nhưng vẫn luyến tiếc không bỏ được VMK, nên vẫn cứ phải quay lại