Hồi trước đọc Cung Khuynh chỉ thấy đoạn Vệ Minh Khê đưa Vũ Ca lên giường của con mình hơi phản cảm, nhưng bây giờ sau khi đọc nhiều hơn, ngẫm lại thấy tình tiết đó không những phản cảm mà còn có chút...