Đọc truyện thấy không thích cách yêu của DVC. Cứ liên tục dồn VMK vào kiểu bắt she phải nói lời yêu với DVC.
Mọi chuyện đều là do một mình DVC đồng ý tự nguyện (cưới CHiên, giết CH), sao có thể...