Bời vị Vệ Minh Khê chính là cuộc sống của Dung Vũ Ca
VMK là tình yêu, là khát vọng của DVC. DVC vì nàng lớn lên, vì nàng cảm thấy chính mình xinh đẹp, vì nàng mà trở nên cường đại, tài năng.
Ta...