Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Lạc Tử Yên

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

  1. Đoạn mà bạn trích dẫn đúng là đoạn đau...

    Đoạn mà bạn trích dẫn đúng là đoạn đau lòng nhất. Đọc đên đoạn này mà không dám tin là VMK đã làm ra chuyện như vậy luôn. :batngo:
  2. Mình cũng có chung ý kiến là: Cao Hiên...

    Mình cũng có chung ý kiến là: Cao Hiên nhận ra được DVC không giống như bình thường và nhìn hành động, lời nói thì cũng biết là DVC trúng xuân dược rồi! Nên nhớ, Cao Hiên...
Kết quả 1 đến 2 của 2