Có lẽ Vũ Ca quyết liệt nhất ko phải là lúc biết mình bị bỏ thuốc mà là lúc biết bị VMK tính kế cho động phòng ngay sau ngày kinh nguyệt ( dễ có con ) , Vũ Ca yêu rất sâu , hận cũng rõ ràng , nhưng mà...