Có lẽ tác giả muốn đem một cái kết có hậu cho 2 người sau bao đau khổ