Mình cũng đồng quan điểm nên chương nào mình post cũng hide thanks :traitim: