Chào mọi người, chả là sau khi đọc hết hệ liệt " Trong vũ trụ này ta là duy nhất " của Mộ Thành Tuyết , trong phiên ngoại Phượng Thành của truyện Chiết Yêu có kể về cặp Phượng Thành và Thủy Ngân. Chỉ...