- Tên gọi: Didi
- Tên truyện muốn edit: Đào Hoa Khúc (đã đến chương 37), Năm tháng còn lại.
- Tên truyện bạn đã từng edit: Bỗng dưng muốn yêu ngươi, Tâm thâm tự hải (đã hoàn)
- Thể loại truyện...