Mình cũng thấy như bạn, thật sự con người rất là ích kỷ và hành động đẩy "người yêu" cho người khác quá cẩu huyết đi. Sorry, not my style.