Tìm :

Trang 1 của 5 1 2 3 4

Tìm : Tìm mất 1.00 giây.

 1. [Cổ đại][Trường thiên] [QUOTE=pipichan;36238] Chương 29: Thay đệ sống...

  [QUOTE=pipichan;36238]
  Chương 29: Thay đệ sống trên đời này  “A tỷ ~”

  “Hả?” Lâm Vãn Nguyệt cười, xoay đầu nhìn về phía đệ đệ Lâm Phi Tinh. Nàng và đệ đệ rất giống nhau, không chỉ chiều cao...
 2. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 28: Nước vẫn chảy cổng tre **Hidden...

  Chương 28: Nước vẫn chảy cổng tre

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 3. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 27: Sự nghi ngờ trong trận chiến mùa thu ...

  Chương 27: Sự nghi ngờ trong trận chiến mùa thu

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 4. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 26: Cân quắc bất nhượng tu mi **Hidden...

  Chương 26: Cân quắc bất nhượng tu mi

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 5. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 25: Thề liều mạng giết Hung Nô **Hidden...

  Chương 25: Thề liều mạng giết Hung Nô

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 6. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 24: Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh*...

  Chương 24: Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh*

  Trích từ bài thơ Phá trận tử của Tân Khí Tật

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 7. [Cổ đại][Trường thiên] [QUOTE=pipichan;37318] Chương 23: Hết thảy đều...

  [QUOTE=pipichan;37318]
  Chương 23: Hết thảy đều lặng yên

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 8. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 22: Ai là người trong cục của ai? ...

  Chương 22: Ai là người trong cục của ai?


  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 9. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 21: Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công...

  Chương 21: Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công


  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 10. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 20: Nam nhi sao không mang Ngô câu ...

  Chương 20: Nam nhi sao không mang Ngô câu

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 11. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 19: Một thán lại thêm ba thán ...

  Chương 19: Một thán lại thêm ba thán

  [SIZE=4][FONT=Palatino Linotype]

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 12. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 18: Hoa đào cùng mặt giai nhân ửng hồng ...

  Chương 18: Hoa đào cùng mặt giai nhân ửng hồng  (Nguyên văn: Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Trích trong bài thơ Đế đô thành nam trang của Thôi Hộ)


  **Hidden Content: Check the thread to...
 13. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 17: Lúc ấy chỉ nói là tầm thường ...

  Chương 17: Lúc ấy chỉ nói là tầm thường

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 14. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 16: Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần*...

  Chương 16: Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần*

  Là một câu thơ trong bài Thanh ngọc án.
  Cả câu: Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử.
  Dịch...
 15. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 15: Vô tình nhất là gia đình Đế vương ...

  Chương 15: Vô tình nhất là gia đình Đế vương

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 16. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 14: Nghe tin bất ngờ từ nay sinh diệu kế ...

  Chương 14: Nghe tin bất ngờ từ nay sinh diệu kế

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 17. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 13: Mưa muốn rơi mây đen che lắp mặt trời...

  Chương 13: Mưa muốn rơi mây đen che lắp mặt trời

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 18. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 12: Bất đắc dĩ thay mận đổi đào* Nguyên...

  Chương 12: Bất đắc dĩ thay mận đổi đào*

  Nguyên văn: di hoa tiếp mộc. Ý chỉ hành động xảo trá, lừa gạt để mưu lợi riêng

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 19. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 11 Nhất tướng công thành vạn cốt khô* ...

  Chương 11 Nhất tướng công thành vạn cốt khô*

  Trích từ bài thơ: Kỷ Hợi Tuế của Tào Tùng. Câu thơ có nghĩa là một tướng được phong thưởng thì có cả vạn người chết

  **Hidden Content: Check the...
 20. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 10: Nhân sinh tại thế bất xứng ý ...

  Chương 10: Nhân sinh tại thế bất xứng ý

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 21. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 9: Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh* ...

  Chương 9: Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh*

  Trích từ câu thơ: Hữu ý tài hoa hoa bất pháp - Vô tâm sáp liễu liễu thành âm.
  Dịch nghĩa: Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở - Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh...
 22. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 8: Đàm một khúc chia rẽ **Hidden...

  Chương 8: Đàm một khúc chia rẽ

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 23. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 7: Liễu rũ hoa cười lại thấy thôn* ...

  Chương 7: Liễu rũ hoa cười lại thấy thôn*

  (*Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp...
 24. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 6: Gió cuộn sóng trào **Hidden Content:...

  Chương 6: Gió cuộn sóng trào

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
 25. [Cổ đại][Trường thiên] Chương 5: Không biết Vãn Nguyệt là nữ lang ...

  Chương 5: Không biết Vãn Nguyệt là nữ lang

  **Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**
Kết quả 1 đến 25 của 115
Trang 1 của 5 1 2 3 4