TUYỂN THÀNH VIÊN ĐĂNG LẠI TRUYỆN TRANH LÊN BÁCH GIA TRANG
ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH

CHIA SẺTùy vào mức độ đóng góp, người đóng góp sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Được set là thành viên VIP (được set màu nick để phân biệt với thành viên, được xem mọi bài ẩn của Bách Gia Trang)

- Mức hưởng của thành viên VIP sẽ theo bảng sau:


Thành viên VIP sẽ được cập nhật nick sau 24giờ.