Đối thoại giữa gru2110 và tdtmn

2 Tin nhắn khách

  1. Bạn chu đáo quá thanks ^^
  2. Đây là ebook mình làm, gửi bạn để nếu có dịp thì bạn dùng ^^
    Inbox bạn đầy nên mình đăng ra đây.

    EPUB https://drive.google.com/open?id=0B1...U1Fek9qQ1JhNnM
    MOBI https://drive.google.com/open?id=0B1...k1WeEJsZFN0aEk
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2