Đối thoại giữa gru2110 và chimenchienxu16761

3 Tin nhắn khách

  1. Mình đã cộng NL rồi nhé, cám ơn bạn ^^
  2. Mình cộng NL rồi nhé, cảm ơn Gru ^^
  3. Én đã cộng rồi nhé, cám ơn Gru ^^
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3