Đối thoại giữa Vũ và queenrebel

2 Tin nhắn khách

  1. uh. tai minh dang xem tren dt, ma dt lai hk co cai dat tieng viet nen hk danh chu co dau dc. 对不起!
  2. Bạn ơi, không viết bài không dấu trong VXL nhé bạn
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2