Đối thoại giữa Vũ và Phong Lạc

7 Tin nhắn khách

  1. Ehehe, Vũ ơi, lúc mà mình đang edit bộ Tù Điểu thì có thấy 4rum mình treo banner quote một câu nói của Kiều Ỷ Hạ ấy. Lúc đó mình có save về nhưng giờ mất rồi. Không biết Vũ hay bạn nào đó còn giữ hơm cho mình xin với
  2. Ok Vũ
  3. Vũ ơi, lúc trước mình đang edit bộ Huyền Hi Duyến thì tạm drop để edit Chưởng Ôn á. Bộ đó mình mới post bên Wattpad thôi, giờ mình đem về BGT post lại mấy chục chương đó tiện thể edit hết cho hoàn luôn được không?
  4. Ừm, Phong sẽ đọc thử
  5. Phong đang đọc Phi Sắc Khuynh Thành, huhu, bộ nào Phong cũng muốn hết, otoke~ (
  6. Ừm, cũng hi vọng không có đứa nào dở hơi như vậy, haha. Tks Vũ nhiều~
  7. Ko có gì, đây là truyện và trách nhiệm của mình mà
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 7 của 7