Đối thoại giữa GoSnow và Tường Vy

1 Tin nhắn khách

  1. Snow ơi, bộ Hỏa ảnh ninja chi thiên niên link hỏng rồi, với lại nó spoil rồi á.
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1