Đối thoại giữa GoSnow và Bạch Thần

1 Tin nhắn khách

  1. bạn ơi cho mình xin link để down công cụ để dịch được không? với bạn cho mình xin bản raw và QT của bộ Điện hạ, ngài đừng nháo được không?
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1