Đối thoại giữa Vũ và minmeo98

5 Tin nhắn khách

  1. Yêu Vũ nhiều <3 <3 :3
  2. cả hai đều là cổ đại á vũ
  3. Cả hai là cổ đại hết hả cậu
  4. Vũ ơi ~ nhờ bên design lm giúp mình 2 bìa truyện của 2 bộ Đại khanh vu mặc vs phò mã 16 tuổi với ( :3」 ∠)
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 5 của 5