Đối thoại giữa GoSnow và jessyoon

3 Tin nhắn khách

  1. Mình là thành viên mới. Mình không rõ cách hoạt động lắm. Bạn có thể giúp mình, hướng dẫn mình được ko? Cám ơn bạn
  2. Vì bạn ko đủ ít nhất là 3 post để xem.
  3. Sao mình ko coi đc v bạn
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3