Đối thoại giữa An Cella và Tường Vy

2 Tin nhắn khách

  1. có nha bạn, có yêu cầu gì cứ nói mình nha ^^ tàm tạm thôi
  2. Bạn ơi cho mình hỏi bạn có làm bìa truyện không vậy?
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2