PDA

Xem bản đầy đủ : [Hiện đại][Trung thiên] Nữ Thần Thú Vị - Mễ Nháo Nháochantamdich
01-26-19, 04:00 PM
https://i.imgur.com/Mx62hlZ.jpg (https://ibb.co/i897tV)Tác giả: Mễ Nháo Nháo

Tên truyện: Trí Nữ Thần (致女神)

Tên tạm dịch: Nữ Thần Thú Vị

Độ dài: 64 chương + Phiên Ngoại (hoàn)

Editor: Chân Tâm Dịch

Tình trạng Edit: Đang tiến hành

Thể loại: bách hợp, giới giải trí, gương vỡ lại lành, 1x1, HELINK WATTPAD (https://www.wattpad.com/story/170284690-bhtt-editing-n%E1%BB%AF-th%E1%BA%A7n-th%C3%BA-v%E1%BB%8B-m%E1%BB%85-nh%C3%A1o-nh%C3%A1o)
VĂN ÁN
Một là nữ minh tinh đang hot, một là trợ lý mười tám tuyến võng hồng, hai người ngẫu nhiên gặp lại ở công ty, vỡ lẽ ra là người yêu cũ của nhau.

Bốn năm trước đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sau này lại sẽ xảy ra chuyện gì?

Một trợ lý nhỏ EQ thấp làm sao bắt nữ thần về lần thứ hai đây? Hay chính nữ thần là người bắt trợ lý về?

Editor: Bình luận đóng góp để cải thiện nội dung edit nhé :3

chantamdich
01-26-19, 04:16 PM
CHƯƠNG 1
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

chantamdich
04-01-19, 11:18 AM
CHƯƠNG 2
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

chantamdich
04-16-19, 07:08 AM
CHƯƠNG 3
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

chantamdich
04-16-19, 07:11 AM
CHƯƠNG 4
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

chantamdich
04-20-19, 11:30 AM
CHƯƠNG 5

Nói một chút xem, trước đó vì sao lại chia tay tôi?
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

chantamdich
05-12-19, 03:52 PM
CHƯƠNG 6

Trên thế giới này, Tiết Linh Nhất em là người đối tốt với chị nhất
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**