PDA

Xem bản đầy đủ : [Xuyên không][Trường thiên] Tiêu Sái Đại Lăng Di - Dã Nhân Bất Lưu Danhraitguy
08-17-16, 05:01 PM
https://1.bp.blogspot.com/-rH_JjPJbQWk/VNGn6cadHpI/AAAAAAAAASs/TeBCkXxu_Yc/s1600/quanlam.jpg

Tác giả: Dã Bất Lưu Danh
Thể loại: xuyên không, nữ phẫn nam trang, nhất công đa thụ, cung đình tranh đấu
Tình trạng: 86 chương + 7 phiên ngoại
Editor: Broccoli (chương 1 -17). Lê Nhân (chương 17 - hết)

### Mong mọi người chiếu cố ###

:tanthanh2::tanthanh2::tanthanh2:

raitguy
08-17-16, 06:12 PM
Chương 1 - Xuyên đến Đại Lăng

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Chương 2 - Hỏi thăm thân thế

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

raitguy
08-18-16, 04:31 PM
Chương 3 - Lần đầu gặp Nhược Huyên

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


Chương 4 - Chuồn ra khỏi cung
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Mình mới tập edit k lâu, có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiệt tình. Đa tạ đa tạ :tanthanh2::tanthanh2:

raitguy
08-20-16, 04:18 PM
Chương 5 - Qua đêm ở phủ tướng quân

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


Chương 6 - Tái kiến Nhược Huyên

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

raitguy
08-21-16, 07:13 PM
Chương 7 - Đại hội săn bắn

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


Chương 8 - Đại Lăng dũng sĩ

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

raitguy
08-22-16, 04:58 PM
Chương 9 - Phiêu Hương lâu

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**


Chương 10 - Bước đầu vào thương trường

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**