PDA

Xem bản đầy đủ : Girl FriendsTử Du
07-02-16, 12:30 PM
https://1.bp.blogspot.com/-6hFwAcX39gY/VYEGHOgSInI/AAAAAAACNX8/KXis5CyLRKI/w301/5202021096ceb56cf93e714.jpg (http://www.example.com)

Câu truyện xung quanh cuộc sống của Mari Kumakura và các bạn cùng lớp học.
Mari là một cô bé luôn sống rất đơn giản và trầm lặng, cô có rất ít bạn bè, thường tự mình làm mọi việc và ăn cơm trưa một mình. Một ngày kia, Akko Oohashi - một cô bé rất dễ thương, sôi nổi đến làm quen với Mari. Và đã kéo Mari ra khỏi vỏ bọc thầm lặng của mình để cùng vui chơi với nhóm bạn bè có Akko, Sugi và Tamami với biết bao câu truyện vui cười về : bạn bè và thời trang, bạn trai , học tập...vv..

Nhưng cũng là lúc Mari dần dần cảm thấy trong lòng mình tình cảm với Akko dường như vượt trên mức bạn bè....

Tử Du
07-02-16, 01:05 PM
Chương 1

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpxzN1PKnI/AAAAAAAAAt4/hEoAVk79SRs/000-0.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpxzv4qpqI/AAAAAAAAAuA/5Q1Z0LiVafc/000-1.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpx0kGGbOI/AAAAAAAAAuQ/d-I86Z9apDA/001.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpx1okoOLI/AAAAAAAAAuc/WQnjp6Zsdqw/002.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpyBOWyPiI/AAAAAAAAAwQ/YVbYSa7dNZI/003.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpyB-8-MeI/AAAAAAAAAwc/MWMiY6MzOtc/004.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpyC2CFpZI/AAAAAAAAAwo/rwKUzPQIHH0/005.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpyOrW966I/AAAAAAAAAxw/fZ3jsW82pwg/006.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpyPlh_5OI/AAAAAAAAAx8/jXsDw1_IivU/007.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpyQS2RLdI/AAAAAAAAAyI/j8D8S_X74jc/008.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpyRNz-mOI/AAAAAAAAAyk/rCLH1JxEkX0/009.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpySJsLe3I/AAAAAAAAAys/qFUt8XAlf2g/010.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/TcpydIrWNjI/AAAAAAAAAzw/BpTB2JKGI0U/011.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpyd6-q24I/AAAAAAAAAz4/CMnqkx2NZb0/012.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpyw3RVFzI/AAAAAAAAA1U/uFHbs1y-Uro/013.png?imgmax=0 (http://www.example.com)
https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpyx4MTIqI/AAAAAAAAA1c/ZdEmypOX2S0/014.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpyy6Po1SI/AAAAAAAAA1k/3VrsLbFUPQ0/015.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpyz4CgKGI/AAAAAAAAA1s/-HsxHdTZhDI/016.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy0r8c2MI/AAAAAAAAA1w/yxN2bbXXaOk/017.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy1i0WGxI/AAAAAAAAA14/lR2xSKqWL4Y/018.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy2iYp8PI/AAAAAAAAA2A/eMwlNtmuCfs/019.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy3c-iiAI/AAAAAAAAA2M/M9kGdEGe-7g/020.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy4RcENFI/AAAAAAAAA2U/xu6WPdXXe0w/021.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy5dfVzjI/AAAAAAAAA2g/g0wWWBo_x-M/022.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy6HIaMRI/AAAAAAAAA2s/vN0fKVV8xu8/023.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/_ZyVDfTMYw3I/Tcpy7Gi_BOI/AAAAAAAAA2w/Gm5JWkZ--ew/024.png?imgmax=0 (http://www.example.com)

Tử Du
07-03-16, 01:53 AM
Chương 2

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Tử Du
07-04-16, 02:00 AM
[CENTER]Chương 3:

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Tử Du
07-05-16, 02:21 AM
Chương 4:

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Tử Du
07-06-16, 12:46 AM
[CENTER]Chương 5:

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Tử Du
07-07-16, 02:14 AM
Chương 6:

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Tử Du
07-08-16, 01:58 AM
Chương 7:


http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133013.00.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133020.01.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133026.02.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133034.03.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133041.04.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133047.05.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133056.06.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133062.07.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133069.08.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133075.09.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133082.10.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133090.11.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133095.12.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133104.13.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133112.14.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133118.15.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133126.16.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133133.17.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133139.18.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133148.19.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133155.20.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133163.21.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133169.22-23.jpg (http://www.example.com)

http://uptruyen.com/stream/cloud_link/0000/0000/0000/493/0000/0000/0613/6133180.24.jpg (http://www.example.com)

Tử Du
07-09-16, 05:30 AM
Chương 8:

https://4.bp.blogspot.com/-NXQ8EYOs6mU/TftQyrrQReI/AAAAAAAAB1Q/7UzK5bsXLHg/000.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-tQegYXaZeqs/TftQ0elM2cI/AAAAAAAAB1U/7qFGvARFCgU/001.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-5iq_YFRCuQ8/TftQ17Yy2MI/AAAAAAAAB1Y/A92Ud1Zh8kA/002.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-dppo9rycFRw/TftQ3bBC66I/AAAAAAAAB1c/iwuhkS--cUI/003.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-IVgxIq6qdf8/TftQ4lQ5TvI/AAAAAAAAB1g/Y6iCm1PvtuQ/004.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-EWpcTrrOMvs/TftQ55iTWpI/AAAAAAAAB1k/FlGVz6s6I14/005.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-n_Z-zYzi0xo/TftQ8XC7dTI/AAAAAAAAB1o/hcQlbAAnPGI/006.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-UmKBdmPnh5s/TftQ9-gYi7I/AAAAAAAAB1s/37_WTekCvIA/007.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-hJYJrylzwhw/TftQ_gwMM1I/AAAAAAAAB1w/9rYkNEKixZ4/008.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/--ljJyySZsQk/TftRBhFwMdI/AAAAAAAAB14/POVahRK0kmI/009.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-tCd4cK-v7-M/TftRDB_349I/AAAAAAAAB18/s-t8xGDPtxM/010.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-XRBqrB4x63c/TftREsgc-yI/AAAAAAAAB2A/NdEr75ysE_o/011.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-C3_V5SchJf0/TftRF0b5LwI/AAAAAAAAB2E/-Qh0CYhvqLk/012.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-najggjvb31A/TftRHqARD6I/AAAAAAAAB2M/OCmPpzkm8Xc/013.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-JHin4HNez_4/TftRJRAr5mI/AAAAAAAAB2Q/v2kddezDM_o/014.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-lQg5ZGeob3c/TftRLLUVc3I/AAAAAAAAB2U/NcZVxRcT2JM/015.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-tgls3k4-vtw/TftRNRsQzCI/AAAAAAAAB2Y/DmL1DFe5L9s/016.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-ov0y8lSrYG4/TftRPS5ODxI/AAAAAAAAB2c/-oDSwbp2wQw/017.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-13AQc9jC4E4/TftRQsyzBFI/AAAAAAAAB2g/o7e3RsIRnVY/018.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-76AhuYjhwic/TftRSPeWlAI/AAAAAAAAB2k/eIMKut2ogEI/019.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-DHJZ6UOQ1qg/TftRTlnnOII/AAAAAAAAB2o/XBpow0RD528/020.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-CuMKxz0hsy8/TftRVs_qT-I/AAAAAAAAB2w/L_t25CCJJhQ/021.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-e7Du5SCTlGU/TftRW63AE2I/AAAAAAAAB20/iNETvDPP824/022.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/--8akOEhN8Lg/TftRY-VvXTI/AAAAAAAAB24/wy-9UtaYN1E/023.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-rfnQZRX_W28/TftRZx4sbMI/AAAAAAAAB28/ho01Dp8Jlcs/024.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

Tử Du
07-10-16, 12:29 AM
Chương 9:

https://4.bp.blogspot.com/-hsvVv_2tN4g/ThQajMXdrEI/AAAAAAAACZ4/42H2puOVWrk/gf09_001.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-FaLkb1x8ScA/ThQamBDTPxI/AAAAAAAACZ8/ExcDUi3dI8w/gf09_002.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-jTRop4TWlow/ThQam9weX1I/AAAAAAAACaA/S4QTXA05TpA/gf09_003.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-URh2qkzEdYU/ThQanoTNT3I/AAAAAAAACaE/G9SjqRqZZRc/gf09_004.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-0NvwerpNrIc/ThQaoR2EmGI/AAAAAAAACaI/pEoB1_8A5Y4/gf09_005.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-eWIemGa1Za4/ThQapOCnO0I/AAAAAAAACaM/uYieXAoh7qE/gf09_006.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-bzvRRPahXb0/ThQaqPdDMfI/AAAAAAAACaQ/chSwWAcnwD8/gf09_007.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-kcgeYiI0ki0/ThQaqwgHGAI/AAAAAAAACaU/CTnbckB8kmU/gf09_008.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-RswLsHLWGUQ/ThQarkPByiI/AAAAAAAACaY/SSh_MXhFrqU/gf09_009.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-GxRyT2obD_8/ThQatfCWjuI/AAAAAAAACac/q6bhq7ph_ik/gf09_010.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-WnFUfY3FQjQ/ThQaubMEF6I/AAAAAAAACak/N9nFECI4gK0/gf09_011.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-ButaR6_rUjQ/ThQavDUl1wI/AAAAAAAACao/NMYL1yBnqb4/gf09_012.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-GT51OmzJEAc/ThQawMYSA6I/AAAAAAAACas/9qgmJsPQ0Q0/gf09_013.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-_fQatIn4YpE/ThQaw4E9fdI/AAAAAAAACaw/K77-rsbHhok/gf09_014.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-Ffdcfbrk4sE/ThQaxttYltI/AAAAAAAACa0/rN5i7CZV7J4/gf09_015.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-eT52q_t1gdc/ThQayoFqLpI/AAAAAAAACa4/jhOYOxPlIqk/gf09_016.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-RXlJUOtNfz4/ThQazi21wOI/AAAAAAAACa8/VY-v6hmXbE0/gf09_017.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-dP2txiMoZ7c/ThQa0VwEp5I/AAAAAAAACbA/Z72WudylHVc/gf09_018.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-YsUx87pd5as/ThQa1LHHuwI/AAAAAAAACbE/gz1lx4NujYw/gf09_019.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-GdiWeLDc57M/ThQa2EcnyqI/AAAAAAAACbQ/3HhmAnLKlA0/gf09_020.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-FbKEFQ88N4o/ThQa3VCdLPI/AAAAAAAACbU/coj549LMiYw/gf09_021.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-0_6rjSm17a0/ThQa4Ql9kuI/AAAAAAAACbY/T5Tw7au3CvE/gf09_022.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-iKs0ECIcbaY/ThQa5Hr1BgI/AAAAAAAACbc/zKluLf23qmw/gf09_023.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-rsQ9U1eHXps/ThQa5zP0oCI/AAAAAAAACbg/x0msdEwsBXM/gf09_024.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-ppRQVbduaIs/ThQa6TA1YSI/AAAAAAAACbk/rFwxIigC9IM/gf09_credit.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

Dee S
07-10-16, 05:58 AM
Mình rất yêu thích những truyện của Morinaga Milk từ lâu lắm rồi ^^ , cám ơn bạn đã repost :tangqua:
Giá mà bạn có thể post lại tất cả truyện của tác giả này thì hay quá :))

Tử Du
07-10-16, 12:58 PM
Nếu có thể thì mình sẽ post lên.

Tử Du
07-10-16, 01:22 PM
Chương 10:

https://4.bp.blogspot.com/-Suprf24rTkc/TftPmdJdVgI/AAAAAAAABxY/VxMoLrUpfBA/001.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-4LD3kjWKiVI/TftPnrqMHWI/AAAAAAAABxc/noKiP5Huy6s/002.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-Xe7IfBAZ1D4/TftPowlW1-I/AAAAAAAABxk/Jlg7PAiAWNQ/003.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-LxRHqajLG7A/TftPqaKCroI/AAAAAAAABxo/GrQbWZDVQ2I/004.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-A-o7o4YWtBE/TftPrb_eIKI/AAAAAAAABxs/MCuUOqORjv4/005.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-fPnHjAOfBbw/TftPs2VsKII/AAAAAAAABxw/nnCEo1izcyc/006.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-I8tqC7AR0lw/TftPuQ94iKI/AAAAAAAABx0/VNaJgoWH1kc/007.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-pW23nLZV3UU/TftPwxlTGRI/AAAAAAAABx8/BATS_zDKOtw/008.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-m0T7dygwMi0/TftPyoPxp9I/AAAAAAAAByA/VafFqycQVL4/009.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-QWuRodkwzHI/TftP3Jp25VI/AAAAAAAAByE/VwBkEAAmRzE/010.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-dx13Dl_5gwI/TftP6tRTVXI/AAAAAAAAByI/Ryo1ORz6w2U/011.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-K8mnZnrQvwU/TftP82OZpQI/AAAAAAAAByM/aVuJH6U7kwI/012.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-8tEXyTTkAKM/TftP-KA1IxI/AAAAAAAAByQ/7E28ZSJr2Eo/013.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-Y6I_Lp172Q0/TftP_bKzLjI/AAAAAAAAByU/bKCkt-GghJ8/014.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-RDcPW4zxRAk/TftQAoShnEI/AAAAAAAAByY/FK8WNyjo2PM/015.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-UVlK1E2f0mU/TftQCI5CR1I/AAAAAAAAByc/fo36a_xJJQk/016.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-8Xk0cvjWJy0/TftQDH1SBeI/AAAAAAAAByg/rMdFXgFx0sI/017.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-V-wbgEpIkSg/TftQEiE1QII/AAAAAAAAByk/dIRw3KZmti0/018.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-jVHhOkwVcuE/TftQF_tR6NI/AAAAAAAAByo/mApKhD4ouMA/019.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-QFp_FkhxoMw/TftQH4CftuI/AAAAAAAABys/heCsRq3eq3s/020.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-9ygfzwWWaXE/TftQJA0Jv6I/AAAAAAAABy0/Uz-z1-1W9-w/021.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-07xzaYtbWn8/TftQKoYP-xI/AAAAAAAABy4/n9n-AX3slFU/022.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-XSMm4hrAkX8/TftQNWjLLqI/AAAAAAAABy8/fa2LrK8YPLM/023.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-HEmleGTjlmA/TftQO1A-xqI/AAAAAAAABzA/vObEbtBcN1o/024.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

Tử Du
07-11-16, 04:59 AM
Chương 11:

https://3.bp.blogspot.com/-ZaraBebosis/TftQVniBRaI/AAAAAAAABzc/wnt7EGCCg04/001.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-DKCEvJ-Sp0c/TftQX45qS4I/AAAAAAAABzo/OSszN4i82Xo/003.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-D0lIIAzDfkc/TftQZFZNtOI/AAAAAAAABzs/AM0HZTFYv1Q/004.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-DTNV7wQ41a4/TftQaOybhjI/AAAAAAAABzw/dscgwVqEWBc/005.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-6N104Lp0-XI/TftQbWrZl8I/AAAAAAAABz0/Nk6iuehLVEw/006.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-DX22y_MlVtw/TftQcfDCv0I/AAAAAAAABz4/sWAJcLTiXPU/007.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-CtnIXrDiN20/TftQdNrrnBI/AAAAAAAABz8/iJqbb7bnk-M/008.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-oNLfN1ZQSs4/TftQeC3hPDI/AAAAAAAAB0A/q-CRoeoCo4g/009.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-bCJUidA4wv0/TftQfCpLmmI/AAAAAAAAB0E/Exrci6h-5fc/010.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-4ZLUdh-ZtR8/TftQfxUyocI/AAAAAAAAB0I/K5OIQ2DXBCk/011.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-JdWKWjqdjBw/TftQguJwH0I/AAAAAAAAB0M/eaga4o1yb18/012.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-BASHQxK4U08/TftQh6kSkdI/AAAAAAAAB0Q/yHnQVRFath8/013.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-0cQRYvfP9Rc/TftQi3ygx-I/AAAAAAAAB0U/bxaDxI2X050/014.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-vx2fBa5IAoA/TftQjkQTUOI/AAAAAAAAB0Y/GOgkRfMK9kg/015.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-IWKpAy9Oktg/TftQkmme5_I/AAAAAAAAB0c/aEP4EB9fXPI/016.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-S38v6Slwq28/TftQltISm6I/AAAAAAAAB0g/yQJgTHdMnGA/017.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://3.bp.blogspot.com/-oy4rZN4PwYQ/TftQm2UIJoI/AAAAAAAAB0o/E3FsCdB13bs/018.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-eZlfNJPp7TM/TftQnpD3KOI/AAAAAAAAB0s/KUEj7Ig-li8/019.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-ZJKb2ZGTvjs/TftQopJ-tDI/AAAAAAAAB0w/BCO6tftA-tk/020.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-7mEs-IyxuAU/TftQpr0zlbI/AAAAAAAAB00/Ndmg0qbbWvA/021.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-kDPQNK9emWY/TftQqtrDC3I/AAAAAAAAB04/DxD0so_cZcA/022.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-rIBhV_6CEB8/TftQr9wz5jI/AAAAAAAAB08/DiZyf-UTNes/023.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://4.bp.blogspot.com/-5Z-t9B_NmVw/TftQsxSrufI/AAAAAAAAB1A/n07SM6DgTZI/024.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)

https://1.bp.blogspot.com/-W-1IndUi32o/TftQuKAF4gI/AAAAAAAAB1E/vfqnZbk6ZuQ/025.jpg?imgmax=0 (http://www.example.com)