PDA

Xem bản đầy đủ : Nhận Thượng Hàn - Phúc Nhĩ Ma Pháo.GoSnow
12-08-14, 08:59 AM
刃上寒(gl)
作者:福尔摩炮


Từ biên cương triệu hồi tướng quân, không có phẩm cấp đại nhân.

Một chi đằng thượng nhân duyên kết xuất hai bất đồng quả.

Ăn mặc bạch ảnh. Thiên hạ không nhìn được đem.

Bất tri bất giác trung nắm tâm đi nhân.

Tất cả dường như nhận thượng hàn quang, trong chớp mắt.

( một ... khác thiên văn phách uyên rốt cuộc tiền truyện... )

Nội dung nhãn: giang hồ ân oán

Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: túc tuyết viêm, trữ thanh vũ, quân dịch tà ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:Link (http://www.mediafire.com/download/9amga37kjj2ur9a/Nh%E1%BA%ADn_th%C6%B0%E1%BB%A3ng_h%C3%A0n_.rar)