PDA

Xem bản đầy đủ : [Truyện tranh] Nikuya no Nico-chan [One Shot]Cá muối chiên xù
02-28-16, 02:42 PM
Nikuya no Nico-chan
http://i.imgur.com/IM5AvTp.jpg

Tên khác: Nico-chan of Butcher
Tác giả: Lovelive fanbook
Dịch: Kobato9x
Thể loại: Comedy, One shot, Shoujo Ai, Slice of life

Cá muối chiên xù
02-28-16, 03:03 PM
One Shot


http://i.imgur.com/IM5AvTp.jpg
http://i.imgur.com/gZTD0Xq.jpg
http://i.imgur.com/hv7DXLI.jpg
http://i.imgur.com/mZBLECK.jpg
http://i.imgur.com/peoDJZ2.jpg
http://i.imgur.com/CqyLO4q.jpg
http://i.imgur.com/c9rVP3i.jpg
http://i.imgur.com/COuX4FK.jpg
http://i.imgur.com/zWywxHi.jpg
http://i.imgur.com/wj1ByVx.jpg
http://i.imgur.com/7R9sOOf.jpg
http://i.imgur.com/drmeHpc.jpg
http://i.imgur.com/8vRWE8f.jpg
http://i.imgur.com/MRUFf8I.jpg
http://i.imgur.com/0vrLLir.jpg
http://i.imgur.com/ZWIB3yE.jpg
http://i.imgur.com/8Wmhb2c.jpg
http://i.imgur.com/zF1b4xL.jpg
http://i.imgur.com/DBugVHL.jpg
http://i.imgur.com/b6chqzc.jpg
http://i.imgur.com/wpJV7Eh.jpg
http://i.imgur.com/cqf2jMb.jpg
http://i.imgur.com/HUjfQMi.jpg
http://i.imgur.com/XRxfifC.jpg
http://i.imgur.com/aIaJuaL.jpg
http://i.imgur.com/Xanq7v9.jpg
http://i.imgur.com/55Vjt81.jpg
http://i.imgur.com/MQfT1cH.jpg
http://i.imgur.com/z1QQz7R.jpg
http://i.imgur.com/XwgA600.jpg
http://i.imgur.com/ELUKbsX.jpg
http://i.imgur.com/CMPLxWR.jpg