PDA

Xem bản đầy đủ : Thủ hộ kế hoạch - Nhất ngôn cửu đỉnh.GoSnow
12-04-14, 10:03 AM
Mặc kệ sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý, ta đều phải thủ hộ ngươi thẳng đến ta chết. Tam đối CP xen kẽ trứ viết. Thuần thanh thủy, không thích vật nhập.

Nội dung nhãn: đô thị tình duyên

Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: dịch ngôn, lâm lỵ ┃ phối hợp diễn: lâm hi, tiễn thần, dịch khiết, nhan phong ┃ cái khác:


Link (http://www.mediafire.com/download/sdi2mu6520a80fq/Th%E1%BB%A7+h%E1%BB%99+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch.ra r)

mlpoka1993
08-31-16, 04:23 PM
truyện rất hay phát triển tình cảm từ từ dịch ngôn về tình cảm phản ứng lúc đàu hay chậm nhưng đã nhận định thì một lòng chỉ lo cho lâm lỵ thôi thật thích quá cám on đã đăng