PDA

Xem bản đầy đủ : Phùng khích (Kẽ hở) - Bối Phồn Nguyệt.GoSnow
12-02-14, 01:07 PM
Nếu như tưởng niệm là bởi vì vì tịch mịch

Như vậy

Chúng ta lúc nào mới sẽ không tịch mịch

Lúc nào mới là chân chính tưởng niệm

Ta nghĩ ngươi

Vì sao, ngươi không tin

Ta yêu ngươi

Vì sao, ngươi không nên

Ta hận ngươi

Vì sao, ngươi hội như vậy nghĩ

Vì sao, ngươi nhìn không thấy lòng, rồi lại đem bản thân toàn bộ ẩn dấu.

Buông tha bản thân, tin tưởng ta một lần có được hay không

Nội dung nhãn: kiếp trước kiếp này vui mừng oan gia âm soa dương thác

Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: lục nhẫm, vu tử mặc ┃ phối hợp diễn: Vương Yến, bạch mộng ┃ cái khác:


Link (http://www.mediafire.com/download/i9sb2o2b9vvau5j/Ph%C3%B9ng_kh%C3%ADch.zip)