PDA

Xem bản đầy đủ : Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bài Spoil | Ngân Lượng: 100 - 500BQT
07-09-15, 12:58 AM
Để không làm mất lòng sau này, đây sẽ là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng bài Spoil, có 3 mức độ: Bình thường, Khá, Tốt.

+Mức độ: Bình thường (+100NL)

_Chỉ nói rất ngắn về nội dung chứ không chuyên sâu vào cả câu chuyện. Nghĩa là: Giới thiệu nhân vật + quen nhau thế nào + có khó khăn gì khi đến với nhau + kết thúc là gì (HE, BE...)

*Lưu ý: Mức độ bình thường chủ yếu là những Spoil ngắn.

vd: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=963

+Mức độ: Khá (+300NL)

_Dài hơn một chút, đề cập các vấn đề trong truyện nhiều hơn. Nghĩa là: Giới thiệu nhân vật + quen nhau thế nào + khó khăn là gì và giải quyết thế nào + những tình tiết tốt + những tình tiết bất cập mà tác giả chưa giải quyết + Kết thúc là gì (HE, BE...)

*Lưu ý: Kết hợp với đó là những dòng bày tỏ cảm xúc của người viết.

vd: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=1589

+Mức độ: Tốt (+500NL)

_Có tất cả những yếu tố trên nhưng bài Spoil mang hơi hướng của một bài bình luận về nội dung truyện, thường người viết sẽ viết rất dài để giới thiệu hầu như là gần hết nhưng tình tiết câu chuyện.

vd: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=719


_____BQT (S)______

CẬP NHẬT MỚI VÀO NGÀY 2.2.2016