PDA

Xem bản đầy đủ : Ám hệ liệt chi thì là như thế này ái thượng ngươi - khoerw.GoSnow
11-27-14, 10:28 AM
Cái chêm

Ám tập đoàn, hiện nay toàn bộ thế giới tối khổng lồ * tập đoàn tài chính, kỳ thế lực thâm nhập các quốc gia, nắm giữ trứ toàn bộ thế giới phần trăm chi ba mươi lăm * kinh tế nhịp đập, trong đó lại dĩ nước Mỹ cập Pháp * 50% vì nặng nhất, là một không ai có thể lý giải kỳ nội bộ vận tác * mê dạng tập đoàn.

Năm nay là ám tập đoàn thành lập * một trăm đầy năm, thế hệ trước chủ nhà cao tầng đều về hưu, giao bổng cấp tuổi còn trẻ * tiếp theo đại, ý đồ tái sang tập đoàn * người cao phong, mong được sau trăm năm, ám tập đoàn như trước phong cảnh.

Này cổ về hưu triều do đại đương gia, ám tập đoàn quyền lực lớn nhất, địa vị tối cao * ám phong bắt đầu thổi bay, tựa như trên mặt nước * rung động như nhau, nhất ba đón nhất ba * do cao tầng bắt đầu tràn ra đến trung, hạ giai tầng, làm cho cả tập đoàn tiến hành thay máu * động tác, tân đồng lứa * thanh niên nhân đều xuất đầu, thay thế được bọn họ trở thành hiện nay trên đời tối có quyền thế * một đám.

Tân huyết rất nhiều, trong đó tối thụ chú mục chính là chớ quá vu mới vừa tiền nhiệm * ba người, các nàng phân biệt là:

Ám anh --- tiếp nhận chức vụ ám tập đoàn tối cao chấp hành trường, cũng hay ám tập đoàn * tổng tài, tiếp nhận của nàng gia gia --- ám phong, trở thành hiện nay trên đời tối có quyền thế * nhân một trong.

Thượng Quan thanh --- tiếp nhận chức vụ ám tập đoàn thứ chấp hành trường, cũng hay ám tập đoàn * tổng giám đốc, thay thế được lúc trước * tổng giám đốc, trở thành kế ám anh lúc, vị thứ hai nắm giữ ám tập đoàn trọng đại quyết sách * nhân, là ám anh * bạn bè một trong.

La vũ --- tiếp nhận chức vụ ám tập đoàn tam chấp hành trường, cũng hay ám tập đoàn * phó tổng giám đốc, là kế nàng hai vị bạn bè lúc, vị thứ ba đi nhậm chức * tân quan trên, cân các nàng hợp xưng vì ám tập đoàn * tam đầu sỏ.

Tại trải qua ba năm * tìm cách cập chuẩn bị, ám tập đoàn Đài Loan phân công ty tại năm nay chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán, để biểu hiện đối này chợ * coi trọng, ám anh chờ ba người quyết định tự mình ngồi trận, từ ám tập đoàn bản bộ --- nước Mỹ, di giá lâm Đài Loan, thẳng đến Đài Loan * chợ khai phá thành thục, mới trở lại nước Mỹ.http://eemoticons.net/Upload/Neko/neko 045.gif (http://www.mediafire.com/download/ipfd40fru2v9nau/%E3%80%8A+%C3%A1m+h%E1%BB%87+li%E1%BB%87t+chi+th%C 3%AC+l%C3%A0+nh%C6%B0+th%E1%BA%BF+n%C3%A0y+%C3%A1i +th%C6%B0%E1%BB%A3ng+ng%C6%B0%C6%A1i+%E3%80%8B.rar )