PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN ĐỘC QUYỀN CỦA BGT'S TEAM 1. [BGT's Team][Hiện Đại] Không Ngốc Không Hạnh Phúc – Tuyệt Ca
 2. [BGT's Team][Hiện Đại] Kéo Mô Lạp Dạng - Lam Tịch (Hoàn)
 3. [Hiện đại][Trường thiên] Trọng Sinh Chi Phác Đảo Nữ Thần - Bành Trạch
 4. [BGT's Team][Cổ Đại] Tướng công còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta - Phá Quân Tinh (Hoàn)
 5. [BGT's Team][Hiện Đại] Lưu Ly Nguyệt - Diệp Sáp (Hoàn)
 6. [BGT's Team][Cổ Đại] Hồng Bài Thái Giám Tục - Nam Mệnh Vũ (Hoàn)
 7. [BGT's Team][Cổ Đại] [Hoàn]Trong thôn có một cô nương - Nhạn Tề Thương Ngô (160 chương + 5 phiên ngoại)
 8. [BGT's Team][Hiện Đại] Quy Tắc Ngầm - Diệp Sáp (Hoàn)
 9. [BGT's Team][Hiện Đại] 《P.S 143,7》 - Struggledog (Hoàn)
 10. [BGT's Team][Hiện Đại] P.S 143,7 Phần 2 (Hoàn)
 11. Giới Thiệu Về Box Bách Gia Trang's Team
 12. [BGT's Team][Cổ Đại] Đối Tượng Ám Sát Là Hồ Ly - Phong Nguyệt Bạc (Hoàn)
 13. Kinh Nghiệm Edit/Beta để có bản edit thuần việt (Các Editor Của Bách Gia Trang's Team nên đọc)
 14. [BGT's Team][Hiện Đại] Nữ Vương Bức Hôn - Vô Đức Vô Năng
 15. Hướng Dẫn Đọc Truyện Trong Box "Truyện Độc Quyền Của Bách Gia Trang's Team"