PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN TẠM NGƯNG  1. [Cổ đại][Trường thiên] Phất Huyền Thập Tam Khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
  2. [Xuyên không][Trường thiên] Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi - Hồ Ly Đại Quân
  3. [Cổ đại][Trung thiên] Bản Cung Giết Cửu Tộc Nhà Ngươi - Phượng Khi Vũ
  4. [Hiện đại][Trung thiên] Nguyệt Quang - Tả Tả Khán
  5. [Hiện đại][Trường thiên] Ban Mã Tuyến - Dịch Bạch Thủ
  6. [Hiện đại][Trung thiên] Lão Sư, Nhẹ Tay Một Chút - Trường Sí Bàng Đích Quy Quy
  7. [Hiện đại][Trung thiên] Tuyệt Đối Dụ Hoặc - Nam Mệnh Vũ
  8. [Xuyên không][Trường thiên] Trường sử Đại Nhân, Vất Vả Rồi! - Phong Đích Huyền Ca
  9. [Cổ đại][Trường thiên] Tân Nữ Phò Mã - Qwerty67
  10. [Hiện đại][Trường thiên] Đôi Mắt Âm Dương Và Thiên Sư Tiểu Thư - Lạc Tiểu Hạt
  11. [Hiện đại][Trung thiên] Góa Phụ Gian Nan Tình - Hà Phi Vân Yểm
  12. [Hiện đại][Trường thiên] Tình Yêu Chớm Tàn - Vô Nhân Lĩnh Thủ
  13. [Hiện đại][Trường thiên] Thủy Tinh Tù Lao Chi Khởi - Tam Thiên ML
  14. Tham Hư Lăng - Cổ Đại Thiên
  15. [Cổ đại][Trung thiên] Kiếp Hỏa Minh Dạ - Cửu La
  16. [Hiện đại][Trung thiên] Trúng Độc - Dây Cót Chanh
  17. [Hiện đại][Trường thiên] Chỉ Vì Người - Lăng Duệ
  18. [Cổ đại][Trung thiên] Tấn Tần Chi Hảo - Phong Tuỳ Nhứ Phiêu
  19. [Hiện đại][Liên tái] Lạc Hoa Liễu Thủy - Hổ Đầu Miêu Diện
  20. [Hiện đại][Trung thiên] Trong Giới Giải Trí, Không Hề Tồn Tại Bạch Liên Hoa - Lạc Khuynh
  21. [Xuyên không][Trường thiên] Ma Nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế
  22. [Hiện đại][Trường thiên] Thị! Lão Bà Đại Nhân - Chanh Ngữ Mặc
  23. [Hiện đại][Trường thiên] Không Ngốc Không Hạnh Phúc – Tuyệt Ca
  24. [Xuyên không][Trường thiên] Nữ Đế Tà Hậu - Quân Ngôn Hoan
  25. [Hiện đại][Liên tái] Thanh Xuân Là Làm Bạn Cùng Đau Thương - Cựu Nhật Mộng
  26. [Cổ đại][Trường thiên] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
  27. [Hiện đại][Trường thiên] Đạo Diễn! Hôn Thêm Một Lần Nữa Đi! - Nhất Nguyệt Thanh Vu
  28. [Cổ đại][Trường thiên] Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Chân Long Thiên Nữ - Nam Mệnh Vũ
  29. [Cổ đại][Trung thiên] Hồ Luyến - Tuyệt Ca
  30. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Đế Trọng Sinh - Tùy Vân Lưu Thủy
  31. [Hiện đại][Trường thiên] Trọng Sinh Chi Phác Đảo Nữ Thần - Bành Trạch
  32. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ - Phong Vũ
  33. [Hiện đại][Trung thiên] Quái Vật - Yêu Tinh Trong Chai
  34. Danh sách truyện trong Truyện Tạm Ngưng [03/16/2018]
  35. [Cổ đại][Trường thiên] Hạ Giá (Gả Cho) - Lạc Khuynh
  36. [Hiện đại][Trung thiên] Hoa Nở Trong Mộng - Lam Tịch
  37. [Xuyên không][Trường thiên] Độc Phụ Khó Làm - Nhạc Chi Chi
  38. [Hiện đại][Đoản văn] Nàng Dùng Sinh Mệnh Hát Tôi Nghe Khúc Ca Vãn Tình Yêu Cuối Cùng - Thiên Đường Thụ
  39. [Hiện đại][Trung thiên] Thu Phục Lạnh Lùng Thụ Bằng N Loại Tư Thế - Ninh Viễn
  40. [Cổ đại][Trường thiên] Thiên Thì Liệp Diễm Ký - Ý Tưởng Bất Táo
  41. [Hiện đại][Trung thiên] Cách Giang Do Xướng Hậu Đình Hoa - Hiểu Bạo
  42. [Hiện đại][Trường thiên] Chị Họ Hung Dữ - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
  43. [Hiện đại][Trường thiên] Lang Hoặc - Tam Đồ Nguyệt Đế
  44. [Hiện đại][Trường thiên] Tình Nhân Cuối Tuần Là Cấp Trên Của Ta - Đồng Tâm Nan Sửa Hồ Diệu Diệu
  45. [Hiện đại][Trường thiên] Luật Sư, Đừng Chạy! - Mộc Hãn
  46. [Cổ đại][Trường thiên] Tảng Ương Thác - Tảng Ương Thác
  47. [Hiện đại][Trường thiên] Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại Thiên) - Liễm Chu
  48. [Hiện đại][Đoản văn] Nếu Yêu Không Quên - Nam Mệnh Vũ
  49. [Cổ đại][Trường thiên] Sủng Tỳ Thành Hậu - Bạch Nương Tử
  50. [Hiện đại][Trường thiên] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Trên Độ Cao 30,000 foot - Bằng Y Úy Ngã
  51. [Cổ đại][Trường thiên] Đường Gia Tam Tiểu Thư - Nhan Bạc Lương
  52. [Cổ đại][Trung thiên] Đế Nông - Nê Mộ Ngọc
  53. [Hiện đại][Trung thiên] Cô Ấy Là Luật Sư, Tôi Là Kiểm Sát Trưởng - Bạch Hàng
  54. [Hiện đại][Trường thiên] Nữ Nhân Bất Phôi - Minh Dã
  55. [Hiện đại][Trường thiên] Cấm ĐỘNG, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!! - Hắc Thất
  56. [Cổ đại][Trường thiên] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang Lý
  57. [Cổ đại][Trung thiên] Ái Phi, Thỉnh Bớt Giận - Lạc Duệ
  58. [Hiện đại][Trường thiên] Hạ Nhật Ngôn Ngôn - Túy Phong Lâm
  59. [Cổ đại][Trường thiên] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
  60. [Hiện đại][Trường thiên] Niên Niên Hữu Dư - Minh Dã
  61. [Cổ đại][Trung thiên] Lam Điền Nhật Noãn - Mạc Khinh Ly
  62. [Hiện đại][Trung thiên] Mình Yêu Từ Bao Giờ - Kiều Biên Lạc Mộc
  63. [Cổ đại][Trường thiên] [Tu chân] Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Ngươi - Thời Vi Nguyệt Thượng
  64. [Hiện đại][Trường thiên] Sớm Muộn Gặp Được Người - Văn Việt
  65. [Xuyên không][Trường thiên] Xuyên Thành Nhị Tiểu Thư - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
  66. [Hiện đại][Đoản văn] Khúc Ca Bốn Mùa - Bán Sinh Oa Ngư
  67. [Hiện đại][Trung thiên] [Cổ xuyên Kim] Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy - Huyền Tiên
  68. [Cổ đại][Trường thiên] Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
  69. [Hiện đại][Trường thiên] Tâm Thâm Tự Hải - Trúc Tự Thủy Cát
  70. [Xuyên không][Trường thiên] Tiêu Sái Đại Lăng Di - Dã Nhân Bất Lưu Danh
  71. [Hiện đại][Trung thiên] Ôn Nhu Như Em Muốn - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
  72. [Hiện đại][Trung thiên] Tàn Thế Tình Thương - Tuyệt Ca
  73. [Hiện đại][Trung thiên] Hàng Xóm Ngày Nào Cũng Đến Ăn Chực - Thính Nhứ
  74. [Cổ đại][Trường thiên] Tình Trường Kiếp Thượng Kết - Hiểu Bạo
  75. [Xuyên không][Trường thiên] Cứu Vớt Ác Độc Nữ Xứng - A Hắc Hắc Hắc
  76. [Hiện đại][Trường thiên] Trói Buộc Tình Yêu - Băng Ngôn
  77. [Hiện đại][Trung thiên] [Đồng nhân Harry Potter] Nick Darke - Trí Ngã Não Động Quân
  78. Orange Cream (gl)
  79. [Cổ đại][Trường thiên] Đông Tây Thác - Mộ Thành Tuyết
  80. [Xuyên không][Trường thiên] Thê Thiếp - Phúc Khí Ngận Đại
  81. [Cổ đại][Trường thiên] Giang Hồ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
  82. [Hiện đại][Trường thiên] Muốn Cút Thì Cút! - Xà Mục Sắt
  83. [Hiện đại][Trường thiên] Chuyện Trong Giới Giải Trí - Vĩnh Lam
  84. [Cổ đại][Trường thiên] Yêu Thụ - Phượng Khi Vũ
  85. [Hiện đại][Trường thiên] Ánh Sao Dưới Ngòi Bút Không Bằng Em - Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh
  86. [Cổ đại][Trung thiên] Sơn Dã Nhân Gia - Băng Xuyên Hồ Điệp
  87. [Xuyên không][Trường thiên] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ Quả
  88. Báo Truyện tạm ngưng, Ngừng edit
  89. [Xuyên không][Trường thiên] Cứu Vớt Hắc Hóa Nữ Thần - Oai Bột Thiết Thụ
  90. [Hiện đại][Trung thiên] Cậu Dùng Sinh Mệnh Để Hát Cho Tôi Nghe Khúc Ca Tiếc Thương Tình Yêu Cuối Cùng
  91. [Hiện đại][Trung thiên] Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất!
  92. [Hiện đại][Trung thiên] Băng Sơn Đại Trù Truy Thê Ký - Cát Tha Ngư
  93. [Hiện đại][Trung thiên] Vò Đã Mẻ Lại Sứt - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
  94. [Hiện đại][Trường thiên] Đầu Ngón Tay - Mộ Thành Tuyết
  95. [Hiện đại][Trường thiên] Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
  96. [Hiện đại][Liên tái] Quan Hệ Nguy Hiểm - Thi Nhân Đạt Đạt
  97. [Hiện đại][Liên tái] Tình Nhân Dưỡng Thành - Minh Dã
  98. [Hiện đại][Trường thiên] Thanh Mai Nhiễu Trúc Mã - Vi Hữu
  99. [Xuyên không][Trường thiên] Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm - Ti Mộ
  100. [Hiện đại][Trung thiên] Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến - Hiểu Bạo
  101. [Xuyên không][Trường thiên] Bảo Hộ Em Suốt Đời - Mộng Vũ Thần Phong
  102. [Hiện đại][Trường thiên] Gần Ta Từng Chút Một - Tử Tử Sợ Lạnh
  103. [Cổ đại][Trung thiên] Trọng Sinh Chi Các Chủ Có Bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượng
  104. [Hiện đại][Trường thiên] Yêu Nữ Thủ Trưởng- Dương Đề Tiểu Dã Mã
  105. [Hiện đại][Trung thiên] Tiếng Ve Kêu Mùa Hạ - Bắc Minh Chí Quái
  106. [Hiện đại][Trường thiên] Bạn Học, Mời Ký Thay - Bổn Điểu Tiên Phi
  107. [Cổ đại][Trường thiên] Du Tử Hành - Đản Thất Sa
  108. [Hiện đại][Trường thiên] Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp - Xà Mục Sắt
  109. [Xuyên không][Trường thiên] Đại Quận Chúa, Tiểu Quận Mã - Kiều Mộc Khê
  110. [Hiện đại][Trường thiên] Đánh Cắp Trái Tim - Thịnh Thế • Linh Nhân
  111. [Cổ đại][Trường thiên] Nhất Thế Khuynh Sầu - Trầm Mộ Trạch
  112. [Cổ đại][Trường thiên] Phất Tụ Hồng Trang - Nam Mệnh Vũ