PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN ĐANG EDIT 1. [HƯỚNG DẪN] Cách Đăng Bài Trong Viên Thư Phòng
 2. Báo Truyện Đã Hoàn Trong Viên Thư Phòng
 3. Nơi Các Editor Báo Truyện Edit + Nhận Ngân Lượng
 4. Danh Sách Truyện Đang Edit Trong VIÊN THƯ PHÒNG [16/10/2018]
 5. [Xuyên không][Trường thiên] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng Sư
 6. [Hiện đại][Trường thiên] Tâm Thâm Tự Hải - Trúc Tự Thủy Cát
 7. [Hiện đại][Trường thiên] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên
 8. [Hiện đại][Trường thiên] Quy Thỏ Tái Bào - Hiểu Bạo
 9. [Hiện đại][Trường thiên] Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc - Cầm Gian Đích Luật Động
 10. [Hiện đại][Trường thiên] Bộ Bộ Câu Tâm - Miêu Tổng Tài
 11. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi - Nhạn Quá Ngô Ngân
 12. [Hiện đại][Trung thiên] Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu! - Diệp Sáp
 13. [Cổ đại][Trường thiên] Tình Duyên Trái - 5 Duyệt
 14. [Cổ đại][Trường thiên] Phế Hậu - Minh Dã
 15. [Hiện đại][Trường thiên] Ôm Lấy, Đùi! - Mộc Tuyền Khê
 16. [Xuyên Không][Trung Thiên][Đồng Nhân] Câu Dẫn Sư Tỷ Của Ta - Bạch Mê Điên Cuồng Giả
 17. [Cổ đại][Trường thiên] Quyết Trạch Phò Mã - Ngũ Duyệt
 18. [Hiện đại][Trường thiên] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
 19. [Cổ đại][Trung thiên] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
 20. [Cổ đại][Trường thiên] [Hệ Thống] Di Nương Tiến Công Chiếm Đóng Kế Hoạch - Thập Điểm Khai Hoa
 21. [Hiện đại][Đoản văn] Quan Hệ Mở - Tiểu Am Chủ
 22. [Hiện đại][Trung thiên] Tình Người Duyên Ma - Lam Mễ Xa
 23. [Cổ đại][Trung thiên] Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Duyên Khởi Bất Diệt - Thăng Không Cao Phi
 24. [Hiện đại][Trường thiên] Đánh Cắp Trái Tim - Thịnh Thế • Linh Nhân
 25. [Hiện đại][Trung thiên] Quan Hệ Tiền Tình - Đẩu M
 26. [Hiện đại][Trường thiên] Phục Sinh Ký Lục - Giả Đại Phiến Tử
 27. [Hiện đại][Trung thiên] [Giới Giải Trí] Vị Lai Đích Dĩ Hậu
 28. [Hiện đại][Trường thiên] Tổng Tài Không Dễ Ghẹo - Mễ Mã
 29. [Cổ đại][Trường thiên] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
 30. [Hiện đại][Trường thiên] Cửa Xoay Tròn - Minh Tranh
 31. [Hiện đại][Liên tái] Mất - Minh Dã
 32. [Cổ đại][Trường thiên] Huyết Phượng Kỳ Duyên - Băng Dữ Hỏa (Quyển 1)
 33. [Hiện đại][Trường thiên] Ngự Tỷ Hành Động - Mạch Thượng Hoa Angel
 34. [Hiện đại][Trường thiên] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 35. [Hiện đại][Trường thiên] Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 36. [Cổ đại][Trường thiên] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Qủa Nhất Sinh Thôi
 37. [Hiện đại][Trung thiên] Giải Mật Quỷ Hút Máu - Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt
 38. [Hiện đại][Trường thiên] Tình Địch Khác Biệt - Huyền Tiên
 39. [Hiện đại][Trường thiên] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên
 40. [Hiện đại][Trung thiên] Cô Gái Nhà Đối Diện - Phục Loan
 41. [Hiện đại][Đoản văn] Chủ Mưu Đã Lâu - Thư Ngữ Giao
 42. [Hiện đại][Trường thiên] Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi! - Mễ Nháo Nháo
 43. [Hiện đại][Trường thiên] [Mạt thế] Mai Sát - Bát Thiên Tuế
 44. [Cổ đại][Trung thiên] Chúc Mừng Tướng Quân Công Chúa Cho Mời - Bách Lý Cô Cô
 45. [Xuyên không][Trường thiên] Xuyên Việt Chi Tru Tiên Hành - Cố Tiểu Hứa
 46. [Hiện đại][Trung thiên] Có Chuyện muốn nói cho ngươi - Ninh Viễn
 47. [Hiện đại][Trường thiên] Mạt thế thức tỉnh - Mạt Thần
 48. [Cổ đại][Trường thiên] Sư Thuyết - Lưu Diên Trường Ngưng
 49. [Hiện đại][Trung thiên] [Xuyên nhanh] Xuyên nhanh chi nhân sinh người thắng
 50. [Cổ đại][Trường thiên] Tiểu Miêu Đại Cẩu - Phong Nguyệt Bạc
 51. [Xuyên không][Trường thiên] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương Độ
 52. [Hiện đại][Trung thiên] [Hiện đại] Ta cùng nữ thần yêu qua mạng - Sâm Trĩ
 53. [Cổ đại][Trung thiên] Duyên Đến là Lang Quân- Phong Nguyệt Bạc
 54. [Hiện đại][Trường thiên] Nữ Thần ! Xin Đừng Đùa Giỡn - Tam Nguyệt Đồ Đằng
 55. [Hiện đại][Trường thiên] Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy!-Ta là Phong Tử
 56. [Hiện đại][Trường thiên] Chờ Người Nói Yêu Tôi
 57. [Cổ đại][Trường thiên] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
 58. [Hiện đại][Trường thiên] Lâm Thị Lang Cố - Huyền Tiên
 59. [Mau Xuyên] Liêu Xong Chạy Không Thoát
 60. [Xuyên không][Trường thiên] Nữ chủ cầu buông tha - Lê Lê Lê Lê Thiểu
 61. Mạt thế chi bị nữ vương khuyên dưỡng đích muội chỉ - Kiều Biên Lạc Mộc
 62. [Cổ đại][Trung thiên] Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký - Endless Đãi Tục